Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń do wideokonferencji na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.260.56.2022.JG Postępowanie o udzielenie zamówienia z podziałem na 2 części prowadzone jest w trybie podstawowym za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,97732,bf0dc199484de1697…


Część pierwsza przedmiot zamówienia realizowana jest w ramach Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.