Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE: dotyczy urządzenia umożliwiającego transport "pionowy" towarów w budynku Centrum Nauki Kopernik - ponowione.

GIT.261.25.2023

Termin trwania konsultacji: do 25 września 2023 roku.


Ogłoszenie - wstępne konsultacje rynkowe.