Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem Zamówienia jest rekrutacja respondentów, zlecenie im zadań do wykonania, wynajem i przygotowanie sal fokusowych i podglądowni oraz przygotowanie transkrypcji nagrań z jakościowego badania młodzieży (IDI) i nauczycieli szkolnych (FGI).

Znak sprawy:  PIK.261.12.2022

 

Termin składania ofert: 27 czerwca 2022, do godz. 18:00

 

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty