Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych do projektu “Szkoła Bliżej Nauki”

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2017 r. o godz. 12:00 
 
Postępowanie zostało unieważnione

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Modyfikacja treści SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji 21.09.2017

Unieważnienie postępowania 28.09.2017