Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i montaż systemu nawadniającego terenów zielonych przy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.5.2022.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.