Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
 

Centrum Nauki Kopernik (zwany dalej "Zamawiający"), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 (NIP: 701-002-51-69,, REGON: 140603313), przygotowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie sprzęt laboratoryjny (różnego typu). 


W związku z powyższym Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej (oszacowanie wartości zamówienia) na dostawę poszczególnych sprzętów, które będą wchodziły w zakres Zamówienia  szczegółzostały zamieszczone w Załączniku nr 1.  


Wycenę, w postaci Załącznika nr 2, uzupełnionego o informacje na temat sprzętów oferowanych przez Wykonawcę, należy przesłać na adres anna.strzeszewska@kopernik.org.pl, do dnia 23.08.2021 rPozycje Załącznika 2, których Wykonawca nie oferuje prosimy pozostawić puste. W przypadku przesłania przedmiotowej informacji, zostaną Państwo poinformowania o prowadzonym postępowaniu i zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – złożenie oferty. 


Niniejsze zapytanie nie stanowi oficjalnego zapytania ofertowego (nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy) i ma na celu jedynie oszacowanie wartości rynkowej usługi. 


Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na wyżej wymieniony adres. 

 

 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu wyceny; 

2) Formularz wyceny 

Podział strony 

Załącznik nr 1 do zapytania 

Opis przedmiotu wyceny 

  1. Amperomierz 10A – 20 szt. 

Cechy produktu: 

• zakres +/- 10A lub szerszy 

• maksymalne napięcie wejściowe +/- 30V lub większe 

• rozdzielczość 5 mA lub lepsza 

• amperomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program do akwizycji danych współpracujący z mobilnym interfejsem pomiarowym; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego amperomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez amperomierz 

• amperomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń 

 

  1.  Analogowy adapter do płyt do prototypowania  20 szt. 

Cechy produktu: 

 

  • Adapter pasuje do standardowej płytki do prototypowania NI ELVIS. 

 

  1. Arduino interfejs shield – 20 szt. 

Cechy produktu: