Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa elementów aluminiowych i stalowych wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik.

PZP.260.44.2022.MW

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,93117,8c08b095545f986aa6a17a6cfc4e73c5.html

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1 część: dostawa elementów aluminiowych wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik

2 część: dostawa elementów aluminiowych wykonanych zgodnie z projektem Centrum Nauki Kopernik


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020.
W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.