Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Centrum Nauki Kopernik (zwany dalej "Zamawiający"), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 (NIP: 701-002-51-69,, REGON: 140603313), zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej (oszacowanie wartości zamówienia) na dostawę mobilnego systemu do przeprowadzania badań okulograficznych - opis przedmiotu wyceny został zamieszczony w Załączniku nr 1. Wycenę należy przesłać na adres anna.strzeszewska@kopernik.org.pl, do dnia 18.06.2021 r. W treści wiadomości proszę zamieścić następującą formułę: “W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyceny na potrzeby dokonania przez Zamawiającego prawidłowego oszacowania szacunkowej wartości zamówienia, tj. dostawy mobilnego systemu do przeprowadzania badań okulograficznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, informuję że cena w/w przedmiotu zamówienia wynosi netto: ...........”. Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na powyższy adres. Niniejsze zapytanie nie stanowi oficjalnego zapytania ofertowego (nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy) i ma na celu jedynie oszacowanie wartości rynkowej usługi.

Załączniki:

1) Opis przedmiotu wyceny;

Załącznik nr 1 do zapytania

1Opis przedmiotu wyceny

 1. dostawa zintegrowanego systemu do przeprowadzania okulograficznych badań terenowych i laboratoryjnych
 2. przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego wskazanych pracowników.

 

1.1Parametry techniczne oraz funkcjonalne przedmiotu wyceny

Zestaw powinien zawierać następujące elementy:

 1. dwa okulografy przenośne (obuoczne) w postaci okularów,
 2. dwa moduły rejestrujące z zainstalowanym oprogramowaniem do rejestrowania danych okulograficznych,
 3. 2 tablety do kalibracji i przeprowadzania badania,
 4. oprogramowanie do analizy danych
 5. niezbędne akcesoria do montażu i użytkowania (np. kable, ładowarka)

OKULOGRAFY:

 1. Rodzaj technologii rejestracji ruchów oka: IR wideo
 2. Pomiar ruchu oka z częstotliwością nie mniejszą niż 100 Hz
 3. Kamera sceny – rejestrująca z częstotliwością co najmniej 25 klatek na sekundę (fps), pokrywająca większość pola widzenia (minimum 106 stopni), o rozdzielczości minimum 1920 x 1080
 4. Możliwość eksportu surowych danych, wyników i metryk w formatach plików dostosowanych do programów Excel, SPSS  itd.
 5. Okulary wyposażone w mikrofon, akcelerometr i żyroskop
 6. Wyposażenie: soczewki korekcyjne ochronne z blokadą IR
 7. Instrukcja obsługi urządzenia w wersji polskiej lub angielskiej
 8. Futerał umożliwiający bezpieczne transportowanie okulografu
 9. Szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia i oprogramowania minimum 2 godziny

MODUŁ REJESTRUJĄCY I TABLET:

 1. Moduły rejestrujące o niewielkich wymiarach
 2. Moduły rejestrujące o minimalnym czasie nagrywania 100 minut
 3. Moduły rejestrujące o minimalnej pamięci 5 godzin nagrania
 4. Tablety z systemem Microsoft Windows 10 lub wyższym

OPROGRAMOWANIE DO PROWADZENIA BADAŃ I ANALIZY DANYCH:

 1. Współpraca z wyżej wyspecyfikowanym okulografem
 2. Możliwość zbierania, wizualizacji i eksportu danych z okulografu mobilnego
 3. Możliwość analizy danych pomiarowych z okulografu mobilnego
 4. Możliwość prezentowania różnego rodzaju bodźców w tym obrazów, filmów, stron internetowych, gier, aplikacji mobilnych i webowych
 5. Możliwość integracji i synchronizacji z innymi urządzeniami biometrycznymi
 6. Intuicyjny interfejs, który pozwoli tworzyć zaawansowane projekty badawczych w prosty sposób
 7. Możliwość odtwarzania nagrań oraz podglądu w czasie rzeczywisty
 8. Możliwość eksportu danych i wyników w formatach plików dostosowanych do programów Excel, SPSS  itd.
 9. Licencja wieczysta
 10. Wsparcie techniczne oraz dostęp do aktualizacji (2 lata)

 

1.2Gwarancja

Minimum 12 miesięcy od daty zakupu.