Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nr postępowania DZP.260.742022.MN

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem: 

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,105486,b5090c3f404dcee9b6dda32122391137.html 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i
Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z
dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i
Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.