Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Uwaga !!! termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu