Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Znak sprawy: WY.262.56.2022

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Edukacji i Nauki na terytorium Polski i Europy.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

 

Termin nadsyłania ofert:

22.05.2022 do godziny 23:59

 

 


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - wzór umowy

Załącznik 3 - wniosek o udział w postępowaniu

Załącznik 4 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik 5 - zadanie

Pytania i odpowiedzi 19.05.2022

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia