Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty

 

Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik zapraszam do złożenia oferty
na wykonanie usługi wymiany zamków do trzech sejfów. Proponowany termin wykonania usługi do dnia 06.Sierpnia 2021.

Z uwagi na zakres prac oraz konieczność wykonywania prac w czynnym obiekcie z licznymi utrudnieniami sugerujemy przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. W sprawie terminu wizji lokalnej proszę o kontakt telefoniczny na numer 502513184  lub mailowy ryszard.nowak@kopernik.org.pl do dnia 26 lipca 2021 przy zastrzeżeniu że wizja lokalna musi się odbyć do dnia 28 lipca 2021

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 29.07.2021, na adres mailowy ryszard.nowak@kopernik.org.pl

 

Postępowaniu prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych.