Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim.

Tryb: zamówienie na usługi społeczne i inne usługi szczególne usługi; PZP/ZP/8/2018/CNK/MSt

Informacja o udzielonym zamówieniu.

======================================================================

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 26.04.2018.

======================================================================

Informacja o aktualizacji decyzji (3.04.2018) z dn. 10.04.2018.

Informacja o zmianie decyzji (3.04.2018) z dn. 6.04.2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert, wykluczonych wykonawcach, odrzuconych ofertach z dn. 3.04.2018.

======================================================================

Pismo - odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 20.03.2018.

======================================================================

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia z dn. 20.03.2018.

- załącznik do pisma z dn. 20.03.2018.

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia z dn. 13.03.2018.

======================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 2.03.2018.

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - formularz oferty

Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy