Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe na usługi prowadzenia warsztatów dla osób dorosłych w szczególności nauczycieli - nr 7/2017/EDU.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 29.03.2017

___________________________________________

Ogłoszenie.

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - druk oferty.

Załącznik nr 3 - projekt umowy.