Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie wyklejenia folią mleczną szyb w "kraterze" w Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.20.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie