Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kompleksowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa Centrum Nauki Kopernik - ponowienie.

DZP.261.34.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie