Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.32.2022 jest umieszczenie 2 tekstów sponsorowanych w portalu/portalach regionalnych o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, promocji typu display oraz postów na portalu FB w 16 województwach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.
Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2021 r. o godzinie 17.00.

 

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe

Załącznik 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 4 - Formularz oferty