Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapewnienie wraz obsługą techniczną hal namiotowych i namiotów z infrastrukturą na potrzeby organizowanego wydarzenia: 26. Pikniku Naukowego.

DZP.260.14.2023.MSt

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,118258,a99af54b321e1c9f9a49ea8faa6c0d48.html

 


Wspólny Program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.