Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Poszukujemy osoby do zespołu projektowego, zajmującego się prototypowaniem eksponatów / stacji doświadczalnych.

Rola w zespole polega na udziale w procesie prototypowania eksponatów / stacji doświadczalnych prezentujących zjawiska fizyczne z obszaru termodynamiki i procesy biologiczne związane z fizjologią człowieka - w kontekście przewodzenia i odczuwania ciepła.

Realizacja wyznaczonych zadań wymaga ścisłej współpracy z wyznaczonymi pracownikami Centrum Nauki Kopernik w zakresie opracowania: koncepcji merytorycznej (tematyka i prezentowane treści), sposobów interakcji oraz form eksponatów (wymiary, kształty, dobór materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych). Wymagany jest również udział w testach prototypów, przeprowadzanych z udziałem wybranych grup odbiorców.

Z uwagi na wysoki stopień trudności i złożoności zaplanowanego procesu prototypowania, od wszystkich członków zespołu projektowego oczekujemy dyspozycyjności i dużego zaangażowania w realizowane działania.

Termin przyjmowania ofert - 11 października 2018, godzina. 12.00.


Treść Zapytania ofertowego