Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest wymiana chłodnic oraz silników wentylatorów w wieżach chłodniczych nr 1-3 w budynku Centrum Nauki Kopernik.

(DZP.260.46.2022.KZ)

Tryb: Przetarg nieograniczony

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,93086,dde6019e1de75330ca25606602ecaa07.html