Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie planem finansowym oraz planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

PZP.260.69.2022.JG

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,103681,ab8dfec77abc8a4e2863e39c4d2dcac1.html