Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia WY.26.13.2020 jest usługa umieszczenia banneru reklamowego oraz informacji o Programie Nauka dla Ciebie w dzienniku elektronicznym na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.11.2020 do godziny 15.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020 W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

Zmieniono wymogi dotyczące zamówienia w załączniku 1 OPZ NOWY. 12.11.2020 dziennik. Treść zaznaczono na czerwono

Postępowanie przedłużone do dnia 17.11.2020 do godziny 17.

Zmieniony dokument OPZ


Zmieniony dokument OPZ 12.11.2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4