Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa wsparcia dla systemu pokazowego planetarium w Centrum Nauki Kopernik przez okres 15 miesięcy.

PZP.260.77.2022.MSt

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,108684,71d3cfe84fc8b019f8e1f1d681bfef24.html