Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10:00

ogłoszenie

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania