Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU PRACOWNI PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO PRZY ULICY WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20 W WARSZAWIE

Ogłoszenie o wynikach konkursu z dn. 8.07.2017.

-------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu z dn. 6.07.2017.

-------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie i miejscu wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej.

-------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Pracy Sądu konkursowego

link do załączników do Regulaminu konkursu: https://centrumnauki-my.sharepoint.com/personal/marek_siolkowski_kopernik_org_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0e60af7dcb3a441a49a049cbbdd7f79cf&authkey=ARNtRAdR4lamZt-oM9xQSMQ        

Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Odpowiedzi na pytania Uczestników cz. 1 

Odpowiedzi na pytania  Uczestników cz. 2

Odpowiedzi na pytania Uczestników cz. 3 

Odpowiedzi na pytania Uczestników cz 4

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania cz 4 

Odpowiedzi na pytania Uczestników cz 5 

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania cz 5

Odpowiedzi na pytania Uczestników cz 6

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania cz 6

Załącznik nr 2 do Odpowiedzi  na pytania cz 6

Załącznik nr 3 do Odpowiedzi na pytania cz 6

Odpowiedzi na pytania Uczestników cz 7 

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania  cz. 7

Odpowiedzi na pytania Uczestników cz. 8 

Modyfikacja treści Regulaminu Konkursu

Zawiadomienie o publicznym ogłoszeniu wyników Konkursu