Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE BIUR CENTRUM NAUKI KOPERNIK (ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI)

PZP.26.22.2021.KZ

Zmiana terminu składania ofert: 2 grudnia 2021 r. godz. 10:30 

Termin składania ofert: 30 listopada 2021 r. o godz. 10:30

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:
https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet