Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe 9/EDU/2017 dotyczy opracowania materiałów edukacyjnych, przeprowadzenia pilotażowych warsztatów na podstawie tych materiałów oraz przeszkolenia grupy animatorów Centrum Nauki Kopernik celem przekazania umiejętności przeprowadzania wyżej wymienionego warsztatu; oraz wytworzenia dodatkowych materiałów edukacyjnych do udostępnienia publicznego droga elektroniczną

Zainteresowanych prosimy o przesłanie:

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
  2. Dokument własny (np. Curriculum Vitae) pozwalający dokonać oceny posiadanego doświadczenia w pracy i komunikacji z edukatorami (zarówno w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej) oraz pracy w zakresie popularyzacji nauki.

Oferty prosimy składać do dnia 4.09.2017 do godziny 23:59, na adres aleksander.jasiak@kopernik.org.pl

 

/EDIT:
osoby fizyczne prosimy o uzupełnienie rubryk:
"Nazwa" = "Imię i nazwisko"
"NIP" = "PESEL"
oraz uzupełnienie tylko rubryki "cena brutto"

W sprawie wszelkich wyjaśnień proszę pisać na adres: aleksander.jasiak@kopernik.org.pl