Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/SBN/2018

Zapytanie ofertowe na usługę realizacji jednego filmu instruktażowego dla uczestników projektu „Szkoła bliżej nauki”.  

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 25.07.2018. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. kwoty przeznaczonej - 34 384,00 zł brutto.

Wyniki

Protokół


Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi