Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik nr postępowania PZP/ZP/11/2018/CNK/AMI

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2018r o godz. 14:00.