Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_74_2014_CNK_AL_Serwery/Ogloszenie_o_zamowieniu_-_serwery.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikiem numer 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_74_2014_CNK_AL_Serwery/SIWZ_oraz_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_OPZ_-_serwery.pdf

Załączniki numer 2-8 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_74_2014_CNK_AL_Serwery/Zalaczniki_nr_2-8_do_SIWZ_-_serwery.pdf

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dot. treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_74_2014_CNK_AL_Serwery/Odpowiedzi_na_pyt_oraz_modyf_SIWZ_-_serwery.pdf
Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_74_2014_CNK_AL_Serwery/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_SOPZ_-_serwery.pdf

Nowy Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór Specyfikacji Technicznej

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_74_2014_CNK_AL_Serwery/Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Specyfikacja_Techniczna_-_serwery.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_74_2014_CNK_AL_Serwery/Zawiadomienie_o_wyborze_serwery_Internet__tablica.pdf