Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nagranie polskiej ścieżki dźwiękowej dla filmu "Jesteśmy astronomami"​ na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.47.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie