Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedłużenie oraz dostawa nowych licencji do oprogramowania Adobe na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.31.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie