Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sukcesywna dostawa płynu do eksponatu "Mydlana ściana" na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.21.2022.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie