Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dźwiękowego filmu animowanego na podstawie dostarczonego scenariusza pod roboczym tytułem „Łowcy zjawisk” w terminie do 15 listopada 2020 roku.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020

Informacje o Programie: www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/naukobus/

Termin przesłania zgłoszeń: 02.09.2020 r., godz. 16.00

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Scenariusz

Wzór umowy