Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie o numerze DZP.260.60.2022.JO prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na sukcesywną produkcję druków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,101103,59a5a519d252f9f89a099fe4d680be4a.html