Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa serwisowa - naprawa bramki wejściowej w budynku Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.12.2022.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe.


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.