Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie multimedialnej obsługi konkursu Nauka Dla Ciebie na potrzeby Programu Nauka Dla Ciebie.

Zapytanie ofertowe nr WY.26.11.2020

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020

Termin nadsyłania ofert:

03.11.2020 do godziny 12:00

Obsługa multimedialna konkursu NDC - Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy - protokół odbioru

Załącznik nr 3 do umowy - wzór rachunku dzieło