Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE O WYCENĘ
ekspertyz: analiz dotyczących publikacji medialnych na podstawie prowadzonego przez CNK monitoringu mediów
(niniejsze ogłoszenie stanowi element szacowania wartości usługi i nie zobowiązuje do udzielenia zamówienia )

PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Celem prac opisanych w niniejszym Zapytaniu jest stworzenie comiesięcznych ekspertyz: analiz dotyczących publikacji medialnych na podstawie prowadzonego przez CNK monitoringu mediów.

ZAKRES ZLECENIA

Przedmiotem Ekspertyz jest:
1. Ocena ilościowa danych z comiesięcznych monitoringu mediów pod kątem dominujących wątków tematycznych i stworzenie ekspertyz dla danego miesiąca oraz zestawienia rocznego.
2. Zamawiający zakłada otrzymanie 13 ekspertyz: dwunastu dla każdego kalendarzowego miesiąca roku 2018 oraz analizy rocznej.
Roczny budżet na zamówienie wynosi maksymalnie 6000 PLN.

WYBÓR I TERMINY
 Składanie ofert: do 28.02.2018
 Wybór wykonawcy: do 2.03.2018
 Przygotowania ekspertyz: za okres styczeń – luty do 15 marca, za każdy kolejny miesiąc – do 15 miesiąca następującego po nim. Ekspertyza roczna – do dnia 15 stycznia 2019 roku.
informacje dodatkowe. Prosimy uprzejmie o wycenę przygotowania ekspertyz wraz z opisem doświadczenia w zakresie ilościowej analizy danych z mediów lub przedłożeniem referencji.
CNK zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wybranych umiejętności.
Kryterium rozstrzygającym będzie cena (60%) i doświadczenie (40%).

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Szacunkową wycenę wykonania usługi brutto wraz z informacją o doświadczeniu prosimy przesłać na adres mailowy jakub.rozenbaum@kopernik.org.pl do dnia 28.02.2018 Prosimy o przesłanie wyceny wraz z adnotacją –  wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych  w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacji na temat badania udziela:
Ilona Iłowiecka-Tańska
Dział Badań Centrum Nauki Kopernik
ilona.tanska@kopernik.org.pl
+48 518023213