Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie i dostawa 25 zestawów elektronicznych „CanSat Kit” na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.262.44.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie