Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę konstrukcji eksponatów do trzeciego modułu
nowej wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik (DZP.260.10.2023.JO)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem Platformy do elektronicznej dostępnej pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/

Indywidualny adres niniejszego postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,117503,f06f422a40f63ce0a49cc264cd01511f.html