Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Składanie ofert do dnia: 17.01.2014 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_1_2014_CNK_MG/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ wraz z załącznikami 3-7

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_1_2014_CNK_MG/SIWZ_wraz_z_zalacznikami_3-7.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_1_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_1_2014_CNK_MG/Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_wzor_umowy.docx

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2014 r. na pytania Wykonawców

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_1_2014_CNK_MG/Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcow_z_dnia_15.01.2014_r..pdf

Informacja o wybranych Wykonawcach

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_1_2014_CNK_MG/Informacja_o_wybranych_wykonawcach.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w związku z powtórzeniem czynności badania i oceny ofert

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_1_2014_CNK_MG/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert_w_zwiazku_z_powtorzeniem_czynnosci.pdf