Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe nr 1/MIS/2017 - wycena znaku towarowego będącego własnością Centrum Nauki Kopernik.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

-----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe nr 1/MIS/2017 z dn. 28.11.2017.

-----------------------------------------------------------------------------------