Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski.

Tryp: usługi społeczne - art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

PZP.26.3.2019.MSt

 

======================================================================

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 15.02.2019r.

======================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dn. 5.02.2019r.

załącznik - szczegółowa ocena złożonych ofert.

======================================================================

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.01.2019r

======================================================================

Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dn. 18.01.2019r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 11.01.2019r.

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 wzór umowy.

Załącznik nr 3 formularz ofert.

Załącznik nr 4 oświadczenia wykonawcy.

======================================================================

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019.