Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.14.2021 jest dostawa 9 szt. elementów powtarzalnych, z pianki, do eksponatu Zbuduj łuk nowej wystawy objazdowej o matematyce, zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2021 roku o godzinie 12:00.

Informacja o braku wyboru oferty

Informacja - otwarcie ofert

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.1

Załącznik nr 3.2

Informacja o udzieleniu oferty