Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa wraz z montażem zmywarki laboratoryjnej dla Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.20.2022.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie