Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Zapytanie ofertowe na warsztaty współpracy dla zespołu Animatorów współpracujących z Centrum Nauki Kopernik.

 

Termin: 14 grudnia, w godz. 19:00-1:00

Liczba osób: ok.200

Charakterystyka uczestników: Animatorzy to bardzo zróżnicowana grupa. Przeważająca większość z nich to studenci, doktoranci w wieku 18 – 35, część z nich to również emeryci. To grupa osób bardzo aktywnych, kreatywnych, lubiących wyzwania.

 

Cel: Integracja Animatorów ze sobą oraz z pracownikami Działu Operacyjnego.

 

Zapewniamy:

Sale do przeprowadzenia szkolenia, sprzęt nagłaśniający, rzutnik, ekran

 

Oferta powinna zawierać:

  • Propozycja zarysu przebiegu szkolenia
  • Koszt
  • Opis doświadczenia trenera

 

Kryteria oceny:

  • Dopasowanie programu szkolenia  do grupy adresatów (10 pkt)
  • Koszt przygotowania i przeprowadzenia 6-godzinnego szkolenia (10 pkt)

Maksymalnie uzyskać można 20 punktów.

 

Oferty proszę składać do dn. 18.11.2018 na adres agata.lamparska@kopernik.org.pl