Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wymiana szyby w „kraterze” na pierwszym piętrze w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.9.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie