Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest monitoring mediów wraz z analizą treści i kategoryzacją publikacji, analityka i archiwizacja

Znak sprawy: PIK.26.31.2021

Termin składania ofert: 31.12.2021 roku, do godz. 14.00.

Treść zapytania ofertowego

Treść zapytania ofertowego - aktualizacja

Treść zapytania ofertowego - aktualizacja nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - aktualizacja

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie

Informacja dotycząca ofert