Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów drewnianych w postaci listew (kantówek) jesionowych, na potrzeby realizacji elementów eksponatów z wystawy Przyszłość jest Dziś.

Zapytanie ofertowe

Zał 1 - OPZ

Zał 2 - Formularz ofertowy

Zał 3 - Protokół odbioru

Zał 4 - Protokół naprawy

Informacja o ofertach

Informacja o wyborze oferty