Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Adaptacja pomieszczenia na Studio Nagrań w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji 

DZP.260.17.2023.KZ


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

indywidualny adres niniejszego postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,122567,5a85deb0b04be516…